apr 19, 2013

Nyhavn under forandring


Nyhavnsområdet står over for afgørende ændringer, som vil påvirke beboere, træskibsejere og erhvervslivet. Alt dette er åbent for diskussion på Nyhavnsforeningens generalforsamling den 7 . maj 2013.

 

 

 

 

 

Nyhavnsområdet står over for afgørende ændringer, som vil påvirke beboere, træskibsejere og erhvervslivet

Bro over havnen fra Nyhavn, cykelsti på skyggesiden, Kvæsthusprojektets forlængelse ind til kanalen, nedlæggelse af den sidste autentiske del af Nyhavn under overskriften ”forlængelse af promenaden”, samt ikke mindst sløjfningen af hundredevis af parkeringspladser. Jo, Nyhavns beboere og brugere får rigeligt nyt at vænne sig til i år.

Og dertil kan lægges alle de forandringer, som den nye Kvæsthusmole vil medføre. Projektet er dimensioneret til arrangementer for 15.000 mennesker (!), og beboerne i de tilstødende kvarterer frygter påvirkningen fra de mange aktiviteter.

I selve kanalen venter træskibsejerne spændte på, hvordan aflastningen fra den voldsomme turbådstrafik skal gennemføres. Foreløbig er der på tegnebrættet en ny anløbsplads ved Kvæsthusmolen.

 

Alle disse emner er åbne for diskussion på Nyhavnsforeningens generalforamling den 7. maj kl. 19:00. Generalforsamlingen holdes i år på galeasen Svalan, der ligger cirka midtfor i den indre kanal på solsiden.