feb 14, 2011

En slem overraskelse


 
En kæmpepram indtager i løbet af et par uger en af de mest fremtrædende pladser i den gamle Nyhavnskanal. Det er teaterskibet LIVA, som med myndighedernes velsignelse vender tilbage, men denne gang i form af en ombygget jernpram i flere etager med futuristisk overbygning.
Den nye teaterpram LIVA 2 med kontorlokaler i overbygningen vil blokere udsigten over hele solsidens maleriske husrække.
Dette er historien om fredningsmyndigheder, der svigter kulturværdierne, en borgmester, som ikke vil høre på borgerne og en forvaltning, som ikke er sig sit ansvar bevidst.
 
Selv en indgriben i sidste øjeblik fra politikerne i Borgerrepræsentationens Teknik- og Miljøudvalg kunne ikke ændre sagen. Det blev blot til denne officielle erklæring på initiativ af MB Lars Weiss (Soc.dem.):

"Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Radikale Venstre beklager, at der er givet byggetilladelse og anvist kajplads i Nyhavn til LIVA 2. Placeringen af en ombygget stålpram harmonerer efter vores mening ikke med intentionerne om Nyhavn Indre Havn som museums- og veteranskibshavn."

 
 
En over 30 meter lang ombygget jernpram i form af LIVA 2 lægger i det tidlige forår til lige inden for Nyhavnsbroen ved Holbergsgade-krydset. Det er på den kajplads, som træskibene har fået stillet til rådighed som reparationskaj og museumsformidling af Københavns Kommune.
Men nu har kommunen givet pladsen til en kæmpe jernpram med teatersal og kontorlokaler, som overhovedet ikke passer ind i det historiske og maritime miljø.
Det lyder forbløffende, men sådan er det gået til:
Efter at det gamle teaterskib LIVA i pilrådden tilstand blev halet ud af Nyhavn for fire år siden for ophugning, er det lykkedes for en gruppe mennesker at skaffe fondsmidler til opbygning af et nyt teaterskib – LIVA 2 – på en gammel østeuropæisk jernpram, der er blevet påsvejst stævnlignende ender. I alt er den nye pram 30.9 meter lang (30 m er max. ifølge husbådsreglerne) og 7 meter bred – 45% større end gamle LIVA, som målte 23,4 m x 6,4 m.
De kommunale regler for husbåde er her udnyttet til (over) det yderste, og kommunen henviser i øvrigt til en lokalplan, der tillader Nyhavn fyldt med husbåde - på trods af, at Indre Nyhavn er en museumshavn, hvor fast beboelse på fartøjerne ikke er tilladt.
Kommunen henholder sig til, at der behørigt er givet dispensation fra Fredningsnævnet for København. Fredningsnævnet har for et år siden sagt ja uden overhovedet at have et specifikt projekt at kigge på.  Resultatet er derefter: LIVA 2 må være et problem for Fredningsnævnet, hvis det overhovedet giver mening at håndhæve et fredet historisk miljø. 
                                       
Mystisk proces
 
Som Nyhavnsforeningen ser det, har hele processen været mystisk, og beslutningsforholdene omkring Nyhavn som historisk Byrum og Havn er mildest talt uigennemsigtige. Hvem der i den sidste ende bestemmer – og på hvilke præmisser – er ikke til at finde ud af.  Nyhavnsforeningen har - trods tidligere anmodning – ikke høringsret i fredningssager vedrørende Nyhavn, til forskel fra f.eks. Dansk Ornitologisk Forening, der dog ikke har gjort indsigelse.
 
Københavns Teknik- og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard har – trods opfordring – hverken villet mødes med Nyhavnsforeningen, eller tage sagen op politisk: Den behandles i adskillige afdelinger i kommunen. Forvaltningen har så resolveret, at det er i orden med teaterpramme i indre Nyhavn (åbenbart lige meget hvordan de ser ud), hvis blot plangrundlaget er til stede. På trods af den kendsgerning, at kanalen i Byrumsstrategien er øremærket til en museums- og veteranskibshavn, hvor en høj kvalitet skal genoprettes og fastholdes.
Lige efter at forvaltningen i begyndelsen af november 2010 gav LIVA 2 ”opholdstilladelse” i Nyhavn, gik det op for politikerne, at der var foregået noget besynderligt. LIVA 2 blev derefter i december behandlet som ’medlemssag’ i Teknik- og Miljøudvalget. Men for sent: skaden var sket i form af en officiel byggetilladelse. Og forvaltningen kunne oplyse, at hvert enkelt medlem af udvalget kunne pådrage sig erstatningsansvar, hvis byggetilladelsen annulleres.
Et stort FLERTAL i udvalget, inklusive teknik- og miljøborgmesterens egne partifæller, besluttede sig derefter til en skarp misbilligelse af forvaltningens handlemåde med følgende usædvanlige protokollat:

"Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Radikale Venstre beklager, at der er givet byggetilladelse og anvist kajplads i Nyhavn til LIVA 2. Placeringen af en ombygget stålpram harmonerer efter vores mening ikke med intentionerne om Nyhavn Indre Havn som museums- og veteranskibshavn."

Men selv sådan en formulering fra de politikere, som byens borgere har valgt til at bestemme, fører altså ikke til en omgørelse af en vanvittig beslutning. Kun til en løftet pegefinger: fremover må forvaltningen ikke selv bevilge pladser i indre Nyhavnskanal – alle ansøgninger skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget først.
 
Nyhavnsforeningens konklusion
 
Nyhavnsforeningen beklager meget stærkt forløbet: Først et Fredningsnævn, der helt åbenlyst ikke aner, hvad det giver dispensation til. Dernæst en Teknik- og Miljøborgmester, som ikke vil høre på borgernes protester. Oveni en forvaltning, som giver lov til noget åbenlyst urimeligt – og som bagefter forsvarer sig med, at den ikke kunne andet.
 
Foreningen har gennem alle årene beklaget, at teaterskibenes volumen og udseende har svækket kvaliteten af det historiske fartøjsmiljø i indre Nyhavn. LIVA har bestemt ikke været savnet, og når en ny LIVA 2 – som det fremgår af kommunens fotomontage - placeres inden for broen, er det en katastrofe for Nyhavn og hele visionen om en museumshavn af høj kvalitet.
 
Det er helt urimeligt, at teaterbådene skal malplaceres i Københavns unikke Museums- og Veteranskibshavn. Og det er uforståeligt, at kommunen ikke værner om det Nyhavn, der har sat København på turisternes verdenskort.
Vi har dog håbet endnu: Da der med LIVA 2 er tale om en flydende genstand, skulle man tro, at en forhaling til en plads uden for Nyhavnsbroen ikke er et problem. Vi mangler bare en forvaltning eller nogle politikere, der i den tolvte time tager deres ansvar alvorligt.
Løsningen ligger lige for: Københavns Kommune ejer 55% af By og Havn, som det hedengangne Københavns Havnevæsen nu hedder. De har kilometervis af kajer andre steder, mange af dem med en rigtig god beliggenhed for teaterbåde og teatergæster. 
 
 
 
                                                                              
CityAvisen har 16. februar 2011 en stor reportage plus flere læserbreve om LIVA 2-sagen.
Find avisen i elektronisk udgave her:
 
Følg debatten eller skriv selv din mening på hjemmesiden DinBy.dk:
 
                                                                                                                                                                               Hvordan gik det egentlig til, at den historiske veteranskibshavn pludselig blev fyldt med teaterpramme?
Læs baggrundshistorien her på hjemmesiden: http://nyhavnsforeningen.dk/index.php?page=doku