Tjære og træskibe, brosten og baggårde

Nyhavn i København er et af de dejligste områder i Danmark, elsket for sine klassiske træskibe i kanalen og for sine pittoreske huse langs brostenene.

Nyhavn er også det sted i Danmark, som er hårdest kommercielt udnyttet pr. kvadratmeter, både til vands og til lands.

Nyhavnsforeningen stod for 40 år siden bag etableringen af træskibshavnen, som den dag i dag er grundlaget for hele områdets opblomstring.

I alle årene har foreningen arbejdet for at fastholde Nyhavn som et attraktivt, levende område med en god balance mellem træskibene, beboerne, virksomhederne og vores mange besøgende.

Medlemskab
Medlemmerne af Nyhavnsforeningen er typisk træskibsejere og besætning samt beboere og firmaer i området.