Samarbejde kompasset rundt

Nyhavnsforeningen samarbejder med en lang række søsterorganisationer, myndigheder, museer og foreninger - alle med interesse for de historiske træskibe og den gamle kanal.

Her er links til nogle af disse samarbejdspartnere:

Københavns havnevæsen: www.byoghavn.dk 

Træskibssammenslutningen: www.ts-skib.dk

Skibsbevaringsfonden: www.skibsbevaringsfonden.dk

Nationalmuseet: www.natmus.dk

Vikingeskibsmuseet: www.vikingeskibsmuseet.dk

Sejlende danske museumsskibe: www.museumsskibe.dk

Maritime museer, kalender etc.: www.søfartshistorie.dk

Lidt om alt til søs: www.maritimelinks.dk

Sveriges veteranskibsforening: www.ssf.h.se

Finlands veteranskibsforening: www.skutforening.fi

Norges veteranskibsforening: www.kysten.no

Nyhavns restauratørforening: www.nyhavn.eu

Lokale restauranter: www.spisinyhavn.dk

Turistforening: www.visitcopenhagen.com