Skipperlaug med traditioner

I 1984 blev Nyhavns Skipperlaug etableret, og en af mærkesagerne for bestyrelsen og medlemmerne er, at Nyhavn ikke blot skal afspejle historien, men også være en kanal med aktive fartøjer. Der er således gang i skibene året rundt. Gennem årene er der opstået faste traditioner, hvor skipperlauget inviterer til træf og hyggelige sammenkomster, lige som skibene i årets løb også følges ad til sejlstævner i andre havne.
 
Nyhavns Skipperlaug afholder Admiralsforsamling for medlemmerne i første kvartal hvert år. Skipperlauget er et fagudvalg under Nyhavnsforeningen og har i det daglige et tæt samarbejde.

Skibene i Nyhavn skal leve op til de regler, som Nyhavnsforeningen opstiller for skibenes standard og vedligeholdelse. For at opnå havneplads i Nyhavns Veteranskibshavn skal skibene også være medlem af Træskibssammenslutningen.

Skipperlauget har sin egen hjemmeside:

www.nyhavns-skipperlaug.dk